PDF verzie súboru

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

1. Základné ustanovenia

 

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

4. Doba uchovávania údajov

 

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

6. Práva subjektov údajov – Vaše práva

 

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

8. Záverečné ustanovenia

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2019